Изјаве о постојању/непостојању сукобу интереса

Dec 23 2022

Изјаве о постојању/непостојању сукобу интереса у складу са чланом 52. став 6. Закона о јавним набавкама

Градоначелник

Замјеник градоначелника 

Лице са статусом службеника за јавне набавке