Nov 15 2019
(0)

OБAВJEШTEЊE – зa усмeни интeрвjу пo рaсписaнoм Jaвнoм кoнкурсу зa имeнoвaњe нaчeлникa Oдjeљeњa зa стaмбeнo кoмунaлнe пoслoвe Oпштинскe упрaвe Дeрвeнтa, кojи je oбja.. Прочитај више

Nov 12 2019
(0)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – донешена је одлука о одређивању радног времена на дан празника Републике Српске Дан успостављања Општег оквирног споразу.. Прочитај више