Usvojen suficit za 2019. godinu

IMG_9210
May 31 2019

Na 28.sjednici Skupštine opštine usvojena  je odluka o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava. Utvrđeni neraspoređeni suficit u 2018. godini ,koji je raspoloživ za raspodjelu iznosi 785.027 KM i raspoređuje se na rashode po sudskim rješenjima(predmete „Sajmište“ iz 1987.godine) u iznosu od 365.012 KM; rashode po sudskim rješenjima u iznosu od  40.015 KM  i izdatke za izgradnju i pribavljanje stalne imovine(kapitalna ulaganja)  u iznosu od 380.000 KM.Sredstva za kapitalna ulaganja  biće raspoređena za radove na uređenju centra grada,adaptaciju velike sale Centra za kulturu, nastavak rekonstrukcije i izgradnje puta Kostreš i Pojezna,postavljanje mašinskih instalacija za grijanje i hlađenje u zgradi administrativne službe, izgradnja puta u Trstencima, spomenik Kamenovac,nastavak  izgradnje puta u Crnči,Babići, uređenje prostora oko Templa,izgradnja puta u Gornjem Detlaku,Legenovići-Čolići i hortikulturno uređenje ulice Stevana Nemanje.

Načelnik opštine Milorad Simić izrazio je zadovoljstvo što je većina odbornika glasala za ovakvu raspodjelu suficita.“Velika je sreća da završite godinu,a preostane vam para. Mi smo godinu dobro završili, dobro poredali budžet i budžet se sa današnjim danom puni sa 103 posto.Nažalost, imali smo jednu tugu na koju se ne može uticati i to iz 1987. godine. Mi,  kao  pravni sljedbenici ,dobili smo presudu da se porodici Kreso isplate sredstva u iznosu od 655.000 KM .Presudu je pravosnažna. Osim toga morali smo isplatiti  i 53.500 sudskih troškova. Sud je naredio da se sredstva isplate u roku od 15 dana pod pretnjom blokade računa  i svih sankcija koje mogu biti. Napravili smo sporazum i dogovorili se da to isplatimo u dvije rate,dio ove ,a dio sljedeće godine. Dogovorili smo se takođe da ne plaćamo zatezne kamate. Polovina tih sredstava  je planirana za isplatu iz sredstava suficita. Nijedan odbornik iz opozicije koji je diskutovao nije rekao kako je to dobro. Imamo pravo na apelaciju ali to ne odlaže izvršenje. Ostaje nam za raspodjelu još 472.000 KM“, rekao je načelnik ,u izjavi za medije.

Odbornici su usvojili  i Nacrt Regulacionog plana „Park“, Strategiju razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju  na području  opštine Derventa za period 2019.-2025.godine, zatim donijeli odluku o dijelu Regulacionog plana „Industrijska zona,prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2019.godini, plan dezinsekcije i deratizacije u 2019.godini,te usvojili izvještaje o izvršenju budžeta za prvo tromjesečje 2019.godine, o realizaciji Programa uređenja grdskog građevinskog zemljišta u 2018.godini,o zimskom održavanju  lokalnih puteva i gradskih ulica,o utrošku sredstava za tehničko opremanje i izgradnju objekata Teritorijalne vatrogasne jedinice, informacije o stipendiranju studenata i učenika u 2018/19.godini , o radu nevladinih organizacija, o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, o stanju rasvjete na području opštine, o zapošljavanju-o strukturi nezaposlenih i potrebnim kadrovima za razvoj opštine  i niz odluka  o prodaji nepokretnosti u svojini  opštine privatnim  i pravnim licima putem licitacije.