Усвојен Нацрт Стратегије развоја општине за период од 2018. до 2025. године

21 sjednica
Nov 06 2018

На 21. сједници Скупштине општине Дервента усвојен је Нацрт Стратегије  развоја општине за период од 2018-2025.године. У стратегији су наведено да ће три главна правца развоја ићи у смјеру побољшања пословног окружења, привлачења инвестиција  као и ефикаснијег  коришћења ресурса и туристичких потенцијала. Други стратешки циљ је стварање препознатљивог идентитета  кроз обнову постојећих и доградњу нових капацитета у области друштвеног развоја , а трећи циљ енергетска ефикасност и очување животне  са рационалним коришћењем природних ресурса.             Одборници су усвојили и  извјештај о извршењу буџета општине Дервента за прво полугодиште 2018. године. Порески и непорески приходи планирани прво полугодиште 2018. годину остварени су у износу од 47,3% у односу на годишњи план.У првом полугодишту се врши задуживање највећег дијела поменутих буџетских прихода док се извршење очекује у другом дијелу године.

Подржана одлуку о доношењу  регулационог  плана  „Рампа“ затим утврђивање нацрта дијела регулационог плана  „Индустријска зона“ те одлуку о приступању  изради урбанистичког плана за урбано подручје  општине Дервента. Усвојен је и нацрт одлуке о комуналној накнади  и приједлог  одлуке о давању на управљање , коришћење и одржавање имовине у својини општине Дервента  ЈУ Спортско-културни центар  Дервента ,а који се односи на помоћно  игралиште ФК„Текстилац“ и бивше рукометно игралиште. Усвојен је и сет одлука које се односе на  продају, замјену или поклањање грађевинског  земљишта у својини општине или приватних власника.

Пред  одборницима су се нашли и извјештаји  о раду јавних установа у периоду од јануара до јуна 2018 године  и годишњи програми рада за 2019. Годину. Усвојени су програми рада за ЈПУ „Трол“, Дом здравља Дервента, Центар  за социјални рад, Центар  за културу , Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ и  Геронтолошког центра  док извјештај о раду ЈУ „Туристичка организација Дервента“ није добио потребну подршку одборника.

Није усвојена ни информација о раду и стању основног образовања у  текућој школској години у ОШ „Ђорђо Панзаловић“ из Осиње док су  усвојене информације о раду  у основним школама „Никола Тесла“, „19.април“ и „Тодор Докић“ и у двије средње школе. Усвојена је и информација о остваривању права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца у складу са Законом.

Именована  је и комисија за спровођење јавног надметања у саставу:Ћебеџија Оливера , предсједник и чланови Тодорић Мирјана и Мујачић Љиљана, секретар је Нада Шпирић.

Разријешени су вршиоци дужности чланова управних одбора у Центру за културу, Спортско-културном центру и  Центру за социјални рад и именовани  чланови  одбора. За чланове управног одбора у Центру за културу  именовани су Јасмина Радановић, Раденко Малетић и Ивана Марковић, у Спортско-културном центру Огњен Суботић, Дејан Рашић  и Жељко Асентић , у Центру за социјални рад Пепић Горан,  Далиборка Ковачевић и Данијела Бандић.

Одржана је и  20. сједница Колегијума Скупштине општине и  донешена одлука да се  22. сједница Скупштине општине одржи  12. новембра  2018.године.Усвојен је и приједлог дневног реда 22. сједнице па ће одборници разматрати ребаланс буџета општине за 2018. годину, нацрт буџета за 2019. годину, извјештај о извршењу буџета за првих девет мјесеци текуће године, локални Акциони план за превенцију и сузбијање насиља у породици за период од 2018. до 2019. године  на подручју општине, те разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дома здравља и именовање чланова  УО.