РУКОВОДСТВО

Предсједник Скупштине Града: Мирко Земуновић
телефон: 053/315-120,
e-mail: predsjednik@derventa.ba
Предсједник Скупштине Града заступа и представља Скупштину Града, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава.

РУКОВОДСТВО

 
Потпредсједник Скупштине Града: Маринко НИКОЛАШ
Потпредсједник Скупштине Града замјењује предсједника Скупштине Града у случају његове спријечености.
E-mail:

РУКОВОДСТВО

ВД Секретар Скупштине Града: Сања МАЛЕШЕВИЋ                                        
Телефон: 053/ 315-112, Факс: 053/315-115,
e-mail: sanjam@derventa.ba

Секретар Скупштине Града у сарадњи са предсједником Скупштине Града и Градоначелником припрема приједлог дневног реда и стара се о обезбјеђењу услова за рад Скупштине Града. Секретар Скупштине Града пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине Града и врши друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине Града и руководи Стручном службом Скупштине Града.