Сазив 29. сједнице Скупштине општине Дервента

Jun 19 2019

Сазив 29. сједнице Скупштине општине Дервента

 

            Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 29. сједницу Скупштине општине Дервента  за четвртак, 27. јуна 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  29. сједнице предложено је 13 тачака.

            Након усвајања Записника са 28. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента на 29. сједници разматраће Приједлог одлуке о доношењу дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК бр.4“, Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2019. годину- Ребаланс Буџета општине Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о именовању чланова Форума за безбједност грађана општине Дервента и             Приједлог одлуке о утврђивању тржишне вриједности за градско грађевинско земљиште за Живковић (Слободан) Бранислава из Дервенте.

           

            Скупштина општине Дервента ће на 29. сједници разматрати Приједлог рјешења о разрјешењу директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ и Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ове јавне установе до завршетка поступка јавне конкуренције.

 

            На дневном реду 29. сједнице разматраће се неколико информација и то: Информација о пословању привреде на подручју општине Дервента у 2018. години; Информација о раду  Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања корисника; Информација о превентивној здравственој заштити становништва општине Дервента  у 2018. години; Информација о стању наркоманије на подручју општине и мјере за њено сузбијање и Информација о условима и животу омладине на подручју општине.