Сазив 24. сједнице Скупштине општине Дервента

Feb 04 2019

Сазив 24. сједнице Скупштине општине Дервента

 

            Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 24. сједницу Скупштине општине Дервента  за уторак, 12. фебруара 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За Дневни ред  24. сједнице предложено је 16 тачака.

            Након усвајања Записника са 23. сједнице Скупштине општине Дервента и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента разматраће Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК- ЦЕНТАР ЗАПАД, БЛОК број 4, а након тога Приједлог програма развоја спорта општине Дервента за период  од 2019. до 2023. године, Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину и Приједлог плана коришћења средстава за техничко опремање, изградњу објеката и чување ватрогасне опреме које користи Територијална ватрогасна јединица Дервента у току 2019. године.

            На дневном реду ове сједнице одборници ће разматрати и приједлоге неколико одлука и то: Приједлог одлуке о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Дервента; Приједлог одлуке о начину, организацији и условима за вршење такси превоза на подручју општине Дервента; Приједлог одлуке о финансирању политичких странака из Буџета општине Дервента за 2019. годину; Приједлог одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента; Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, путем усменог јавног надметања (лицитације) и Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД, БЛОК-ЗАПАД“ и Регулационог плана „ДЕРВЕНТА -СЈЕВЕР- ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (лицитације);

На овој сједници разматраће се  Извјештај о реализацији Програма подстицаја пољопривредне производње у 2018. години  на подручју општине Дервента иИзвјештај о раду Одбора за жалбе општине Дервента за 2018. годину, као и двије информације, Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине и области безбједности саобраћаја на подручју општине Дервента за период јануар- децембар 2018. године и Информација о стању насиља у породици на подручју општине Дервента са аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље од стране субјеката заштите у општини Дервента са приједлогом мјера за спречавање и сузбијање насиља у породици.