Сазив 23. сједнице Скупштине општине Дервента

Dec 04 2018

Позив за 23. сједницу СО-е

Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 23. сједницу Скупштине општине Дервента  за сриједу, 12. децембра 2018. године, са почетком у 10 часова.

            За Дневни ред  23. сједнице предложено је 26 тачака.

            Након усвајања Записника са 21. и 22. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента разматраће Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2018. годину-Ребаланс Буџета општине Дервента за 2018. годину; Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2018. годину, Приједлог плана о измјенама Плана капиталних улагања општине Дервента за 2018. годину, Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2019. годину, Приједлог програма рада Скупштине општине Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Дервента у 2019. години, Приједлог програма о измјенама и допунама Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2018. годину, Приједлог одлуке о општинским административним таксама, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама, Приједлог одлуке о економској цијени услуге Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о приступању изградњи објеката за потребе Територијалне ватрогасне јединице Дервента, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента путем лицитације и Приједлог одлуке о висини накнаде за непокретности у својини општин Дервента за које се води поступак експропријације-земљиште.

            Након окончања јавне расправе, Скупштина општине Дервента ће разматрати Приједлог Стратегије развоја општине Дервента за период 2018.-2025. године и Приједлог одлуке о комуналној накнади.

На дневном реду 23. сједнице Скупштине општине, наћи ће се и двије информације, Информација о условима и животу пензионера на подручју оптшине Дервента и Информација о примјени Одлуке о равноправности полова у општини Дервента за период 01.01. -31.10.2018. године. 

На крају сједнице, одборници ће разматрати неколико кадровских  рјешења и то Приједлоге рјешења о разрјешењу члана Комисије  за избор и именовање Скупштине општине, те Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање, Приједлог рјешења о измјени Рјешења о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова Одбора за равноправност полова Скупштине општине Дервента и Приједлог рјешења о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана за урбано подручје општине Дервента.