Сазив 21. сједнице Скупштине општине Дервента

Oct 25 2018

Сазив 21. сједнице Скупштине општине Дервента

Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 21. сједницу Скупштине општине Дервента  за сриједу, 31. октобра 2018. године, са почетком у 10 часова.

            За Дневни ред 21. сједнице предложено је 39 тачака.

            Након усвајања Записника са 20. сједнице Скупштине општине Дервента и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента разматраће Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „РАМПА“, након чега, ће  одборници разматрати и утврђивати  Нацрт дијела Регулационог плана „Индустријска зона“ и Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког плана за урбано подручје општине Дервента.

            На 21. сједници ће се разматрати и Приједлог одлуке о давању на управљање, коришћење и одржавање имовине у својини општине Дервента Јавној установи „Спортско културни центар“ Дервента, Нацрт Стратегије развоја општине Дервента за период 2018. -2025. године и Нацрт одлуке о комуналној накнади.

            Скупштина општине ће разматрати и неколико одлука из имовинско-правне области везаних за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, о замјени некретнина између општине Дервента и физичких лица и утврђивању тржишне вриједности за градско грађевинско земљиште по захтјевима лица.

            На дневном реду ове сједнице разматраће се Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01. -30.06. 2018. године, Годишњи програм рада Јавне предшколске установе „Трол“ за радну 2018/2019. годину, те извјештаји о раду и пословању јавних установа чији је оснивач општина Дервента за период јануар-јуни 2018. године, као и информације о раду и стању у основном и средњем образовању у четири основне и двије средње школе на подручју општине Дервента. На овој сједници ће се разматрати и Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одрамбено-отаџбинског рада Републике Српске.

            На овој сједници одборници Скупштине општине разматраће  Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,  Приједлог рјешења о разрјешењу вршилаца дужности чланова управних одбора у јавним  установама „Центар за културу“ Дервента,  „Спортско културни центар“ и  „Центар за културу“ и разматрати приједлоге рјешења о именовању чланова управних одбора ових установа на нови мандат, након спроведене процедуре по јавним конкурсима.