Сазив 20. сједнице Скупштине општине Дервента

Сазив 20. сједнице Скупштине општине Дервента (92 KB)

Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 20. сједницу Скупштине општине Дервента за уторак, 17. јула 2018. године, са почетком у 10 часова.

За Дневни ред 20. сједнице предложено је 38 тачака.

Након усвајања Записника са 19. сједнице Скупштине општине Дервента и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента разматраће и одлучивати о Приједлогу одлуке о доношењу Просторног плана општине Дервента, Приједлогу закључка о усвајању Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана општине Дервента до 2033. године, Приједлогу одлуке о додјељивању Великогоспојинске повеље са златним грбом Општине у 2018. години Територијалној ватрогасној јединици Дервента, Приједлогу одлуке о додјели Захвалнице Миоданић Бориславу из Дервенте, Приједлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга на гробљима којима управља „Комуналац“ а.д. Дервента, Приједлогу одлуке о замјени некретнина између општине Дервента и Нарић Ненада, Приједлогу одлуке о утврђивању тржишне вриједности за градско грађевинско земљиште за Секулић (Славка) Славена из Дервенте и Приједлогу одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента Тутњевић Ђорђи и Ђураш Марку из Дервенте.

Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2017. години, одборници ће разматрати и Приједлог овог програма за 2018. годину, а пред одобрницима ће се наћи и Приједлог плана коришћења средстава за техничко опремање, изградњу објеката и чување ватрогасне опреме које користи Територијална ватрогасна јединица општине Дервента у току 2018. године.

За дневни ред 20. сједнице је предложено разматрање неколико информација и то Информација о пословању привреде на подручју општине у 2017. години, Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Дервента, Информација о превентивној здравственој заштити становништва у 2017. години, Информација о стању наркоманије на подручју општине Дервента и мјере за њено сузбијање, Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине и Информација о раду Првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.

На овој сједници Скупштина ће разматрати и два рјешења о престанку важења рјешења о додјели на коришћење градског грађевинског земљишта у државној својини, без накнаде, ради изградње стамбених јединица, донесених 2000. године од стране Извршног одбора СО-Дервента и Начелника општине Дервента, донесених у току 2002. и 2003. године.

На 20. сједници ће разматрати и већи број кадровских питања. Након завршене процедуре јавне конкуренције, Скупштина општине ће одлучивати о именовању директора три јавне установе с обзиром да досадашњим директорима 31.07.2018. године истиче четверогодишњи мандат на који су именовани. За директора Јавне предшколске установе „Трол“ предложена је Симић Гордана, за директора Јавне установе „Центар за културу“ Живковић Јеленко и за директора Јавне установе „Спортско културни центар“ поново је предложен Симић Мирослав. На овој сједници ће се именовати предсједник и чланови Одбора за жалбе општине Дервента. Кад су у питању управни одбори у јавним установама на нови мандат ће се именовати чланови Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, а у јавним установама Дом здравља Дервента, „Центар за културу“ и „Спортско културни центар“ разријешиће се досадашњи чланови управних одбора због истека мандата и именовати вршиоци дужности чланова до завршетка поступка јавне конкуренције.

Повезане вијести