Savremeni uslovi za obrazovanje učenika metalske struke

INOVAR,jpg
Jan 30 2019

U Stručnoj i tehničkoj školi juče je ozvaničen završetak projekta „INOVAR“koji  je urađen u saradnji sa banjalučkom Agencijom za razvoj „LIR Evolucija“,a sredstva su obezbijeđena kroz projekata EU ProLokal ,koji finansira Evropska unija.

Realizacijom ovog projekta učenicima metalske struke su obezbijeđeni savremeni uslovi za praktičnu nastavu. Direktor škole Branka Jović je rekla  da učenici metalske struke završavaju školu kao potpuno osposobljeni za rad i naglasila da osim praktične nastave u školi ,imaju i praksu u preduzećima .

Srđan Nović, saradnik za lokalni ekonomski razvoj u lokalnoj upravi  ističe da se ideja o realizaciji ovakvog jednog projekta rodila u razgovoru sa privrednicima koji traže dobro obučen kadar.“Na njihovu inicijativu smo stupili u kontakt sa Agencijom „LIR Evolucija i u saradnji sa njima napisali  projektni prijedlog ,koji je prošao. Donatorska sredstva su bila od EU PRoLokal-a i završetkom ovog projekta dobili smo uređenu učionicu za izvođenje praktične nastave, opremu za tu nastavu i niz nekih sitnica vezanih za projektne aktivnosti“,rekao je Nović i dodao da je učionica bila potpuno devastirana i nije bila u funkciji ali da su zamjenom stolarije i podova stvoreni uslovi za nesmetano izvođenje praktične nastave

Ukupna vrijednost projekta je oko 140 hiljada maraka, vrijednost opreme je oko 26 hiljada, a u adaptaciju prostora je uloženo  oko 30 hiljada KM. Učešće opštine bilo je oko 26  hiljada maraka.

Slaviša  Jelisić, direktor Agencije  je istakao dobru saradnju sa opštinom u realizaciji projekta .“Danas smo pokazali šta smo uradili u Stručnoj i tehničkoj školi vezano za rekonstrukciju i opremanje objekta i opremanje radionice sa mašinama,alatima i opremom za zavarivanje i nabavku repromaterijala  potrebnog za obuku učenika .U okviru  projekta  omogućena je dokvalifikacija i stručno osposobljavanje  ljudi koji su zainteresovani za zanimanja vezana za zavarivanje i obradu metala. Kroz ovaj projekat  smo finansirali obuku učenika koja nije do sada bila,a obuka učenika za zavarivanje je povezana i sa preduzećima koja rade ovdje, konkretno sa preduzećem „Metalac  MBM, koja  traže ljude koji već imaju znanja i vještine iz oblasti zavarivanja“, rekao je Jelisić.

Preduzeće „Metalac MBM“ je bilo partner u projektu