Potpisan Memorandum o saradnji i podnošenju aplikacije za dva projekta prekogranične saradnje

LIR EVOLUCIJA
Jan 30 2019

Načelnik  opštine Milorad Simić  potpisao je sa Razvojnom agencijom „LIR Evolucija“ iz Banjaluke  Memorandum o saradnji  kojim se reguliše  zajedničko  učešće  u  dva  projekta  u okviru prekogranične  saradnje.

„LIR evolucija“ je za program Interreg  CBC  Croatia –Bosnia i Herzegovina-Montenegro  pripremila i predala sljedeće projektne prijedloge: INER  I  RIVER. Agencija će učestvovati u implementaciji  projekatana području opštine  ukoliko projekat bude odobren za finansiranje i biće zaduženi za administrativnu i tehničku podršku opštini Derventa. Znači, aktivnosti će se provoditi na području opštine i opština će biti krajnji korisnik projektnih rezultata.

U okviru projekta „Iner“  biće apliciran projekat energetske rehabilitacije objekta Stručne i tehničke škole  u Derventi , u ukupnoj vrijednosti  od 95.000 eura. Opština će učestvovati i pružiti podršku „LIR Evoluciji“ u implementaciji projekta te  obezbijediti  lokalno  sufinansiranje u iznosu od 74.321,54 KM ili 38.000 eura.

A u okviru projekta „RIVER“ planirano je provođenje akcija smanjenja rizika od poplava (čišćenje kanala, sedimenata, uređenje korita) na području opštine Derventa u ukupnom iznosu od 46.000 eura ,sa učešćem  opštine u projektu u iznosu od 53.000 KM ili 27.000 eura.

Opština će učestvovati u definisanju tačne tehničke specifikacije radova koji će biti provedeni i opreme koja će biti nabavljena  te po potrebi  imenovati nadzorni organ za praćenje implementacije projekta.