Поновни јавни конкурс за избор и именовање диркетора ЈУ Центар за социјални рад Дервента

Nov 22 2019

Поновни јавни конкурс за избор и именовање диркетора ЈУ Центар за социјални рад Дервента

 

Скупштина општине Дервента расписала је Поновни Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента на сједници одржаној 30.октобра 2019. године,

Поновни Јавни конкурс објављен је у „Дервентском листу“ дана 14. новембра 2019. године, у „Слубеном гласнику РС“ број: 96/19 од 15. новембра 2019. године и у дневним новинама „Глас Српске“ 20. новембра 2019. године.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у напријед наведеним гласилима и истиче закључно са 5. децембром 2019. године