Поништава се Оглас о продаји непокретности у својини општине Дервента у обухвату РП“ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“

Mar 24 2020