План уписа средњошколаца у складу са потребама локалне привреде

наталија тривић,jpg
Mar 26 2021

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић одржала је данас онлајн састанак са члановима Комисије за креирање уписне политике у први разред средњих школа на којем је разговарано о Плану уписа у средње школе за школску 2021/22. годину.

Комисију за креирање уписне политике чине представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Министарства здравља и здравствене заштите, Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Уније удружења послодаваца, Завода за запошавање те предсједници актива директора средњих школа

Тривићева је истакла да су средње школе доставиле приједлоге уписа који су анализирани у складу са исказаним потребама привреде – Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе и Уније удружења послодаваца  и достављеним подацима о броју незапослених лица од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

„План уписа предлажемо у складу са потребама локалне привреде, при чему су узети у обзир подаци о незапосленим лицима, мишљења привредника, као и резултати обављених анкета ученика и родитеља“, рекла је Тривићева и нагласила потребу већег укључивања локалних заједница у креирање развоја средњег образовања на нивоу заједнице.

Констатовано је да је највећа потреба привреде исказана за запошљавањем у ИТ сектору, грађевинском, металском и пољопривредном сектору, те да је у складу с тим планом уписа више мјеста планирано у струци Машинство и обрада метала и Електротехници те да се планира реформа гимназија у смислу увођења техничких смјерова.

Тривићева је такође истакла да је остварена добра  сарадња са привредницима у области унапређења услова за бољу организацију практичне наставе у предузећима и најавила интензивну сарадњу и у наредном периоду.

Опредјељење је  Министарства просвјете и културе да се упис базира на оптималном броју ученика по одјељењу односно  на 24 ученика.

Нагласила је да су започете активности на изради Стратегија развоја образовања Републике Српске од 2022-2030.године и да ће се ове године радити на доношењу новог Закона о образовању одраслих. Позвала чланове комисије да се активно укључе у ове процесе  на бази сугестија и коментара.