Општинска изборна комисија успјешно реализовала планиране активности у 2018. години

OIK
Jan 21 2019

Општинска изборна комисија (ОИК) је на својој 67.сједници ,одржаној протеклог четвртка, разматрала  и усвојила Извјештај о раду у 2018.години.                                                                                    Комисија је у протеклој години  обавила све задатке и активности у утврђеним роковима који су се односили на организацију и провођење Општих избора на подручју општине. У 2018. години ОИК  је одржала укупно 26 сједница и донијела 29 одлука , 6 планова ,1 правилник ,2 рјешења и 12 закључака. Такође , ОИК је ,у складу са Упутством о начину  рада и извјештавања изборне комисије основне изборне јединице у БиХ, Централној изборној комисији достављала мјесечне извјештаје о раду и  у току изборног периода достављено је пет мјесечних извјештаја  за јун,јул,август, септембар и октобар.              ОИК  је редовно надгледала рад Центра за бирачки списак општине Дервента, давала неопходна упутства и објашњења ,а  Центар је редовно информисао ОИК о свом раду и активностима али је и Централној изборној комисији доставио 51 седмични извјештај.

У оквиру својих активности везаних за спровођење Општих избора 2018.године ОИК је у законом утврђеном року одредила бирачка мјеста  и њихове локације и о томе благовремено информисала бираче путем средстава информисања и званичне интернет странице општине. Такође је ,у законском прописаном року,именовала бирачке одборе  и провела њихову обуку у складу са Планом и Програмом обуке предсједника и чланова бирачких одбора и њихових замјеника. Прије обавезне обуке и тестирања разријешила извјестан број предсједника и чланова бирачких одбора ,на њихов лични захтјев  као и након тестирања  оних чланова који се ,због пословних или приватних обавеза,нису одазвали тестирању , који су одустајали  због тога што неће бити ангажовани на дан избора или због малих накнада за евентуално ангажовање. ОИК је путем средстава информисања редовно информисала бираче о свим активностима неопходним за провођење избора  .У прописаном року је објединила резултате са бирачких мјеста и те резултате унијела у ЈИИС . Предсједник ОИК-а је оригиналне обрасце са бирачких мјеста у року  лично доставио ЦИК-у.

У Опшинској  изборној комисији истичу да су током цијелог изборног периода имали потребну подршку Централне изборне комисије али би за наредне изборе требало организовати ефикасније и брже добијање наредбе ЦИК-а за отварање врећа и поновно бројање гласачких листића у сврху правилног обједињавања резултата избора на бирачким мјестима на којима бирачки одбор није правилно извршио бројање  гласачких листића,како би се благовремено могли унијети подаци у ЈИИС апликацију и тиме избјећи негодовање политичких партија и кандидата.

Општинска изборна комисија Дервента је током 2018.године имала потпуну материјално-техничку подршку Начелника општине и Скупштине општине Дервента , а набављен је и нови рачунар за потребе комисије.