Одржана јавна расправа о Нацрту Одлуке о комуналном реду

јавна-расправа-комунални-ред-1
Nov 19 2019

У  просторијама општинске управе, у петак, 15.новембра,одржана је  јавна расправа о Нацрту одлуке о комуналном реду. Иако се ради о веома важној области која покрива значајан број питања везаних за услове живота свих грађана општине, расправи се одазвао  мали број лица.

Јефимија Шербић,в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове је присутне подсјетила да је Одлука о комуналном реду донесена 2013.године ,а да је од тада промијењен Статут и други законски  и подзаконски  акти те је ,у складу са тим,потребно измијенити  и допунити ову Одлуку.

„Циљ нам је да кроз јавне и стручне расправе ,које трају до 30.новембра  прикупимо што више приједлога и мишљења  како бисмо направили што бољи документ“, рекла је Шербићева те навела  да ће након ове расправе бити одржана још два радна састанка са представницима Одјељења за инспекцијске послове и „Комуналца“ , након чега  ће бити одржана и стручна  расправа. Она је истакла да су нацртом одлуке предвиђене строже казне за непоштовање појединих одредби.

Одборник СНСД Славко Томаш је изразио жаљење што се расправи одазвао мали број учесника и увјерење да ће многи да се јаве када одлука почне да се примјењује.“Ова област је важна за свакодневни  живот грађана али постоји општа незаинтересованост становништва и политичких партија да учествују у њеном  креирању“, констатовао је Томаш . Он је предложио да се из овог документа бришу одредбе о прекопавању  јавних површина јер је ове године донесена посебна одлука која регулише ту област. Такође ,мишљења је да је потребно ускладити поглавље које се односи на држање животиња са одредбама Одлуке о заштити  и условима  држања паса на подручју општине и „конкретно навести шта се подразумијева под појмом  кућни  љубимац“. Томаш је истакао да је вријеме  да се крене у правцу постављања видео надзора јер би се његовим увођењем ријешило много проблема у граду.

Низ приједлога изнио је и одборник  СНСД  Славиша  Ђураш .Он сматра да прописане казне за кршење одредби  о комуналном реду не би требале да буду  високе него да буду стимулирајуће.“Сматрам да је предвиђен велики распон казни за непоштовање одредби о комуналном реду .Неке казне треба смањити  како би систем наплате био  функционалан. Боље је 100 марака наплаћене казне него хиљаду ненаплаћене. Ово се мора имати у виду приликом доношења одлуке јер нам је једини  интерес  чист и уредан град“,рекао је Ђураш  те с тим у вези нагласио да се јасно морају дефинисати  обавезе „Комуналца“  и грађана  поготово у области  одлагања смећа и раздвајања  смећа за рециклажу. Он сматра да је потребно дефинисати висину ограда и живица поред пута које ометају саобраћај и дефинисати  ко је надлежан за  њихово одржавање. Када је у питању чишћење снијега ,Ђураш сматра да је потребно ријешити питање одвожења снијега са тротоара послије чишћења улица јер  то представља сметњу кретању пјешака  по тротоару. Такође, требало би постављати подземне инсталације у граду, забранити постављање  стубова и бандера.  Ђураш се осврнуо и на питање постављања  поклопаца  на шахтове на улицама и тротоарима што се мора регулисати одлуком која предвиђа да шахтови  морају да буду са атестом и уједначени ,а не да грађани сами постављају поклопце.  „Било би корисно  да се дефинише ко уклања  плакате  и у којем року  и да се  прецизно  дефинише шта је рекламни  пано“,рекао је Ђураш.

Замјеник начелника Синиша  Јефтић  је сугерисао да би требало да се прецизира која возила смију да улазе у парк и које казне су предвиђене  за  лица  која  такву површину користе за паркирање возила као и које казне би се примјењивале за намјерно  уништавање засада. „Мислим да треба додати члан да се возила не смију паркирати у парку  иако то звучи помало апсурдно. То је проблем својствен за Дервенту  и треба  дефинисати да само возила надлежних ,који  одржавају ту површину уз одобрење надлежног одјељења ,могу да улазе у парк.За овакве прекршаје треба да буду високе казне“,рекао је Јефтић.

Предсједник Савјета мјесне заједнице  Горњи  Детлак  Саво Вајић је поставио низ питања која се односе на питање надлежности постављања  стубова за заставе на споменицима погинулим борцима ,ко је надлежан да одржава школска дворишта школа које се затварају,чија су надлежност аутобуска стајалишта и да ли испуњавају све услове за ту намјену и  ко је задужен за  њихово одржавање. Вајић је  упутио сугестију да би требало да се регулише и питање чишћења снијега према центрима мјесним заједница у року од 24 часа.

На крају је констатовано да су јавној расправи требали да присуствују и представници  инспекција који се први сусрећу са проблемима на терену и који су могли да дају сугестије како би се  конкретније дефинисале неке одредбе ,а свој допринос могли  су да дају и представници  „Комуналца“ који такође нису присуствовали  јавној расправи.