Одржана 21.сједница Колегијума Скупштине општине

21.kolegijum
Nov 30 2018

Колегијум Скупштине општине  је на јучерашњој 21. Сједници донио одлуку да 23.сједница Скупштине општине Дервента буде одржана 12.децембра 2018. године.  На дневном реду сљедећег скупштинског засједања наћи ће се ребаланс буџета општине за 2018.годину, приједлог одлуке о измјени одлуке о извршењу буџета за 2018.годину, приједлог измјене плана капиталних  улагања у 2018. години, приједлози буџета општине за 2019. годину и извршење буџета за 2019.годину.

Одборници  ће разматрати висину стопе пореза на непокретности на подручју општине, висину вриједности непокретности по зонама , приједлог висине општинских административних такса , комуналну накнаду ,измјене  и  допуне одлуке о комуналним таксама, висину накнаде за непокретности  у својини општине за које се води поступак експропријације, измјене и допуне Програма коришћења посебних водних накнада за 2018.годину, одлуку о приступању изградњи објекта за потребе територијалне ватрогасне јединице Дервента, информацију о условима живота пензионера на подручју општине, те информацију о примјени Одлуке о равноправности полова у општини за период јануар –октобар текуће године. Биће разматрано и именовање Савјета за израду Урбанистичког плана за урбано подручје општине  те одлука о економској цијени услуга у ЈПУ „Трол“ за наредну годину. На приједлог замјеника начелника Синише Јефтића дневни ред ће бити допуњен са приједлогом Стратегије развоја општине за период од 2018. до 2025. године , чији је нацрт разматран на 21. сједници скупштинског засједања ,а који је би на јавној расправи.

Колегијум је усвојио приједлог Програма рада Скупштине општине за 2019. годину са предложеним  допунама програма за јануар, фебруар и мај 2019.године.

На дневном реду ће се наћи и  разрјешење и избор новог  члана  Комисије за избор и именовање Скупштине општине. Секретар  СО Сања Малешевић  је упознала колегијум да је одборнику Драгану Вукадиновићу из „Уједињене  Српске“ престао мандат одборника и члана комисије те да је потребно да  УС достави нови приједлог за члана комисије. Биће разматрана и измјена рјешења о избору предсједника ,замјеника предсједника и чланова Одбора за равноправност  Скупштине општине. Одборник  Сања  Димитрић  је поднијела оставку на мјесто предсједника Одбора  за равноправност полова , са жељом да остане члан па је потребан избор новог предсједника одбора.

На  сједници  Колегијума усвојен је и записник са 20. сједнице Колегијум