Одржан округли сто у оквиру реализације пројекта „Превенција алкохолизма међу младима“

AKOHOLIZAM, 138
Jan 30 2019

Након свих проведених активности  у оквиру реализације  пројекта „Превенција алкохолизма међу младима“, одржан је округли сто  са циљем да се сумирају резултати провођења пројекта те презентују  примјери добре праксе у превенцији конзумирања алкохола међу младима. У раду округлог стола учествовали су представници основних и средњих школа, Центра за социјални рад , Центра за ментално здравље , представници СО Дервента и млади, а пројекат реализује Удружење жена „Дервента“.  Координаторица  пројекта представила је пројекат и резултате пројектних активности  које су реализоване као  пилот пројекат у ОШ „ Никола Тесла“. Истакла је да је УЖ „Дервента“  имало веома добру сарадњу са ученицима, разредницима и руководством школе као и са ЈУ Народном библиотеком „ Бранко Радичевић“. Главни циљ пројекта је реализован кроз едукативне и креативне радионице и кроз промотивне активности, а он се односио на то да се едукацијом и превенцијом утиче на ученике  да раде на сузбијању алкохолизма . Радило се и на  сензибилизацији ученика за укључивање у креативне активности  чиме би се  допринијело избору квалитетнијег живљења. Проведеним активностима  утицало се на подизање свијести и превентивном  дјеловању на сузбијање конзумирања алкохола међу младима. Едукацијом  су ученици шестих, седмих и осмих  разреда оспособљени  да препознају штетност утицаја алкохола по здравље и квалитет живота, а тиме се индиректно утиче  и на  смањење  насиља међу вршњацима као и осталих облика ризичног понашања. Креативне  радионице показале су  да  млади могу   квалитетније да користе слободно вријеме , да испоље своје способности и да покажу осталим вршњацима  да се може доказивати  и у другим активностима, а не само у алкохолу.

Учесници округлог стола су у својим дискусијама  квалитетно учествовали у креирању закључака :  1.И даље радити на превенцији алкохолизма међу младима  посебно са  млађим школским узрастом уз ангажовање свих институција у локалној заједници                                                                      2.Потребна је едукација родитеља о штетности и посљедицама конзумирања алкохола међу младима                                                                                                                                                                         3.Веће ангажовање полиције и комуналне службе за провођење закона о продаји и конзумирању алкохола малољетницима