Обојена вода Укрине узнемирила грађане Дервенте

UKRINA
Jul 01 2019

Грађане Дервенте, нарочито оне који живе у насељима уз ријеку Укрину,је узнемирила необична боја воде током протеклог викенда .Републички водни и републички еколошки инспектор су одмах ,у суботу, по добијању информације о акциденту на водотоку ријеке Укрине,изашли на лице мјеста како би били узети узорци воде и утврђен узрок ове појаве.Иако је ова ситуација повезивана са рудником Станари и испирањем рудаче ,анализе узорака воде требале би да покажу узрок  и да ли постоји опасност за људе, животински и биљни свијет. Надлежни у општинској управи су одмах затражили да се овај случај испита  страхујући од еколошких и посљедица по здравље људи.

Начелник општине Милорад Симић је у изјави за „Независне новине“ рекао да су необичну боју воде Укрине пријавили углавном родитељи са дјецом те да је о томе одмах информисао Одјељење за инспекцијске послове и додао „Одреаговано је на начин како треба,инспектори су узели узорак воде и сада чекамо резултате које ћемо вјероватно добити брзо“, рекао је Симић.

Републички водни и републички еколошки инспектор су у суботу, 29.06.2019. године, одмах по добијању информације о акциденту на водотоку ријеке Укрине, изашли на лице мјеста како би се извршило хитно узорковање воде из водотока, а ради утврђивања узрока уочених промјена боје воде. Ангажована је овлаштена лабораторија Еуро инспект“ Осјечани, чији техничари су у пратњи инспектора у суботу извршили узимање пет узорака воде који су достављени на лабораторијску анализу“, речено је у Инспекторату Републике Српске.

Вријеме трајања самих анализа условљено је лабораторијским процедурама, а од резултата ће зависити даље поступање надлежних.

Надлежни републички инспектори су и данас изашли на терен како би на лицу мјеста утврдили да ли су промјене и даље присутне.