Oглас за ЈАВНИ УВИД Нацрта дијела Регулационог плана “Индустриска зона“

Nov 16 2018

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 03/16), и Одлуке Скупштине општине Дервента о приступању изради дијела Регулационог плана „ИНДУСТРИСКА ЗОНА“, број: 01-022-45/17 од 28.02.2017. године, Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Дервента, објављује

 

О Г Л А С

 

Позива се јавност и власници непокретности на подручју обухвата дијела Регулационог плана “Индустриска зона“ дефинисана  је од кружног тока на аутобуској станици, у правцу сјевера Дубичком улицом до раскрснице са Книнском улицом код “Нешковић пумпе“ и њеном осовином до к.ч. 215 КО Дервента 1, обухватајући је у границама протежући се до к.ч. 3919/1 КО Дервента 1 и обухватајући је у границама њеном источном страном до Жељезничке  улице на југу, те Жељезничком  улицом до раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ и Милована Бјелошевића Белог и осовином Ул. Милована Бјелошевића Белог све до кружног тока на аутобуској станици, да у просторијама Општине Дервента, просторијама носиоца израде “ПРОЈЕКТ“  д.о.о. Бања Лука, и преко предсједника савјета Мјесне заједнице Дервента 1, од 24.новембра до 24.децембра 2018. године, сваким радним даном од 8 до 15 часова, могу извршити ЈАВНИ УВИД у Нацрт дијела Регулационог плана “Индустриска зона“. У наведеном периоду пружаће се појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, те у истом року могуће је послтати приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт документа и уписати из у Свеску примједби.

Детаљније информације могу се добити у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе општине Дервента,

 

Контакт телефони: 053/315-171 и 053/315-194.

                                                                              

Преглед документа: Нацрта дијела Регулационог плана “Индустриска зона“

                                                                                                                                                                                               ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

                                                                                                                                                                                          ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА