Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta opštine Derventa za 2019.godinu – Rebalans budžeta opštine Derventa za 2019. godinu

May 24 2019