Колегијум заказао двије сједнице Скупштине у децембру

30.KOLEGIJUM
Nov 25 2019

Колегијум Скупштине општине је на својој 30.сједници донио одлуку  да се 33. и 34. сједница  Скупштине општине одрже 2. и 12.децембра.

На 33. засједању ,које ће бити одржано 2. децембра, пред одборницима ће се наћи 34. тачке дневног реда. Биће разматрано извршење буџета за првих девет мјесеци текуће године, те приједлози одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања , о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања  и о поступку субвенционисања закупнине.                            Пред одборницима ће се наћи и информације о активностима везаним за рјешавање стамбеног питања  носиоца станарског права чији су станови порушени, о регистрацији заједница етажних власника и о текућем одржавању стамбених зграда и станова, о реализацији приватизације државних станова и коришћењу неоткупљених станова, о пословним просторима , гаражама и становима у власништву општине, о стању гробаља на подручју општине , о спортским активностима и резултатима спортских клубова и о стању безбједности  саобраћаја на подручју општине. Предложена је и допуна програмом намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за ову годину.

Осим тога на дневном реду ће бити и низ одлука о продаји  градског  грађевинског земљишта и утврђивању тржишне вриједности за одређене парцеле.

Планирано  је и именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове  те именовање Савјета за израду измјене дијела  РП „Град“. Предложено је да  Весна Шаин буде разријешена дужности члана Управног одбора  ЈЗУ Дом здравља Дервента те да се именује вршилац дужности до избора новог члана.

Секретар  Скупштине општине Сања Малешевић је предложила  да се у паузи  или по завршетку засједања одржи и сједница Колегијума  који би требало да утврди Приједлог програма  рада  Скупштине општине у  сљедећој години  како би ова тачка била на дневном реду 34.скупштинског засједања. Малешевић је предложила да се програми рада и финансијски планови јавних установа нађу на дневном реду скупштинског засједања у јануару,а не у марту ,како је било планирано Програмом рада СО у претходном периоду.“До сада смо програме рада и финансијске планове  као и извјештаје о пословању   и финансијске  извјештаје  јавних установа обрађивали у марту,а с обзиром на то да је тада веће касно и да први квартал године прође, предлажем да  те документе разматрамо на јануарској сједници .На тај начин бисмо растеретили мартовско засједање и раздвојили извјештаје за прошлу и планове за текућу годину“,рекла је Малешевићева.

На другом децембарском засједању пред одборницима ће се наћи  сет буџетских документа и то:ребаланс буџета општине за 2019.годину, измјена одлуке о извршењу буџета  за 2019.годину, приједлог буџета општине за 2020.годину и приједлог одлуке  о извршењу буџета за 2020.годину те приједлог плана о измјени Плана капиталних улагања за 2019.годину. Одборници ће се изјаснити  и о приједлогу одлуке о висини стопе пореза  на непокретности на подручју општине за 2020.годину као и о висини вриједности непокретности по зонама за наредну годину. Планирано је да се донесе програм рада Скупштине у 2020.години те да се утврди цијена услуга у ЈПУ „Трол“.На приједлог замјеника начелника Синише Јефтића на дневном реду ће се наћи и одлука о издвајању средстава за ову предшколску установу јер је то препорука ревизије. Биће разматрани  и приједлози одлука о комуналном реду , о додјели на привремено коришћење  пословних простора у власништву општине , о висини накнаде предсједницима савјета мјесних заједница за наредну годину ,о доношењу  Регулационог плана „Парк“ као и приједлог програма заједничке комуналне потрошње, програма  мјера за сузбијање,елиминацију и  ерадикацију  заразних болести,приједлог плана систематске превентивне дератизације и дезинсекције. Информације  у условима и животу пензионера  и о примјени одлуке о равноправности полова на подручју општине за период јануар –октобар текуће године ће такође бити на дневном реду,а одборници би требало да се изјасне о низу рјешења о продаји земљишта у својини општине.