Једногласно усвојен буџет за 2020.годину

IMG_3326
Dec 13 2019

Скупштина општине је на својој  јучерашњој 34.сједници једногласно усвојила буџет општине за 2020.годину .Општина Дервента је добила сагласност од Министарства финансија РС  на утврђени приједлог  буџета  за 2020.годину ,који је усвојен на октобарској скупштинском засједању. Закључком Владе РС  о увођењу Дома здравља на трезорски начин пословања ,садржај утврђеног приједлога буџета за 2020.годину се мијења  и предложени буџет се увећава за  3.868.500 КМ па тако буџет за 2020.годину износи 18.877.500 КМ. Самим тим скупштина је дала сагласност  да се ЈЗУ Дом здравља укључи у трезорски систем пословања .Донесена је и Одлука о извршењу буџета општине за 2020.годину. Циљ доношења одлуке је да се утврде права и обавезе органа у извршењу буџета као и начин расподјеле средстава буџета на његове кориснике. На буџет је стигло седам амандмана ,четири Клуба одборника СДС, један Клуба одборника ПДП и два одборнице Сање Димитрић. Амандмани нису прихваћени. Клуб одборника  СДС предложио је да се у буџету обезбиједи новац за подстицај младим брачним паровима за рјешавање стамбеног питања. Замјеник Јефтић је појаснио да ће, на приједлог начелника општине, бити повећана издвајања за подршку породици ,дјеци и младима која су већ планирана буџетом  и то за око 169 хиљад марака те ће издвајања за ову намјену износити  200 хиљада марака.

Начелник општине Милорад Симић је рекао да је буџет за идућу годину реалан и оптималан и изразио задовољство једногласном подршком одборника приједлогу буџета те чињеницом да је усвојен и прије законског рока.“Буџет за 2020.годину је за 6,6 одсто већи у односу на 2019.годину и износи скоро 19 милиона марака.Око 3,8 милиона односе средства Дома здравља који од идуће године прелази на трезорски начин пословања те се општински буџет креће око 15 милиона. Треба нагласити да Дом здравља ,међу ријетким  здравственим установама тог типа, послује позитивно:Наш буџет је стабилан ,ове године ће засигурно бити и суфицита  јер  извршење износи 99 одсто те се поносим тиме да се већ 15 година издвајају значајни износи за капиталне пројекте и инвестиције које не бирамо ,нити средства издвајамо кроз политичку причу и грађани Дервенте су то препознали“,рекао је у изјави за медије начелник Симић. Он је нагласио да ће догодине бити издвојена већа средства за капиталне инвестиције односно више од два милион.Изразио је и наду да ће Дервента у идућој години добити статус града који ће бити печат свих уложених напора до сада.“Тиме ћемо ући у круг општина које су показале да се нетурбулентношћу и радом може постићи више .То ће свим грађанима али и привредницима доказати да је вриједило  мало више ангажованости“,додао је начелник.

Усвојен је и ребаланс буџета  за 2019.годину .Оквир приједлога ребаланс а буџета је остао исти у односу на Нацрт ребаланс буџета општине за 2019.годину  у износу од 14.947.815 КМ.Буџетски оквир се увећава за 225.000 КМ на име трансфера и грантова виших нивоа власти и то:за стадион „Текстилца“ , изградну  саобраћајнице у улици Озренска ,средства за Партизаново игралиште  и грант средства Федералног Министарства за расељене особе и избјеглице за ограду око мезарлука у Лужанима. Предложен је пренос намјенских средстава  од ватрогасних накнада у износу од 370.000 КМ која се не могу утрошити ове године и која се преносе у буџет 2020.године.

Усвојена је и одлука о извршењу  буџета за 2019.годину .Како се ради о ребалансу буџета за 2019.годину код ове одлуке се мијења само буџетски оквир док остали чланови остају непромијењени.

Одборници су дали и подршку и плану капиталних улагања за 2019.годину.Измјенама плана повећава се оквир плана за 239.500 КМ који чине средства са виших нивоа власти и  улагања у непредвиђене радове на изградњи парка „9.јануар“ ,тако да капитални буџет сада износи 2.462.943 КМ.

Усвојен је и приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2020.годину.Пореска стопа остаје иста као и за 2019. годину и износи 0,14 посто,а за производне дјелатности 0,08 посто. Прихваћена је и одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине за наредну годину. Непокретности су овом одлуком подијељене у 10 зона ,од којих су шест градске и четири у ванградском подручју и дефинисане су вриједности по зонама. Висина вриједности непокретности по зонама је остала иста као и у 2019.години.

Одборници су подржали и Програм рада Скупштине у 2020.години,приједлог одлуке о доношењу Регулациног плана „Парк“, приједлог програма мјера за спречавање,сузбијање и ерадикацију заразних болести на подручју општине за идућу годину као и план систематске превентиве, приједлог одлуке о висини накнаде предсједницима савјета  мјесних заједница, одлуку о издвајању средстава за област  предшколског васпитања и образовања за 2020.годину и економску цијену услуге у ЈПУ „Трол“ те сет одлука из области имовинско правних односа и продаје градског грађевинског земљишта у својини општине.

Подршку је добио  Програм заједничке потрошње и  Одлука о комуналном реду,на који су пристигли амандмани  одборнице  Димитрић који нису прихваћени. Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове Јефимија  Шербић  је појаснила зашто амандмани  нису прихваћени.

Усвојене су и информације о условима живота пензионера и о примјени одлуке о равноправности полова на подручју општине  за првих десет мјесеци  текуће године те су усвојене и измјене Статута  Јавног предузећа „Дервентски лист и радио Дервента“ којим су дефинисани посебни услови за именовање директора у складу са важећим законским прописима. Члан  Комисије за избор и именовање у Дому здравља Милена Васић је разријешена и именована  је Данијела Милошевић, разријешена је и комисија за избор и именовање по јавном конкурсу  у ЈУ Геронтолошки центар и именована нова,а донесена је и одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Управног одбора у поменутој установи

Одлука о давању у закуп општинских пословних простора  и зграда није добила подршку одборника.