Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента

Dec 17 2019

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента

 

           

            Скупштина општине Дервента на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године, Одлуком број: 01-022- 319/19 од 2. децембра 2019. године,  расписала је Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.

            Јавни конкурс је у складу са Одлуком Скупштине општине Дервента објављен у „Дервентском листу“ број 2674 од 12. децембра 2019. године, у дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“ 13. децембра 2019. године.

            Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања у једном од наведених гласила и  истиче 28. децембра 2019. године за пријаве које се достављају путем поште, односно 30. децембра 2019. године за пријаве које се подносе лично у шалтер салу Општинске управе  општине Дервента.