Јавни конкурс за избор и именовање једног члана УО ЈУ Центар за социјални рад Дервента

Nov 22 2019

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана УО ЈУ Центар за социјални рад Дервента

 

Скупштина општине Дервента на сједници одржаној 30. октобра 2019. године расписла је Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.

Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Глас Српске“ и „Дервентском листу“ 14. новембра 2019. године и у „Службеном гласнику РС“, број 96/19 од 15. новембра 2019. године.

 Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у напријед наведеним јавним гласилима и истиче закључно са 30. новембром 2019. године (путем поште), односно 2. децембра 2019. године ( предаха пријаве лично у шалтер сали Општинске управе Дервента).