Обавјештење по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Дервента

Starting Date17.06.2019

             Обавјештење по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Дервента

           

             Скупштина општине Дервента  расписала је Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента ,Одлуком број: 01-022- 154/19 од 29. маја 2019. године.

            Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, објављен је у „Дервентском листу“ и дневном листу „Глас Српске“ 13. јуна 2019. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 49 од 14. јуна 2019. године.

            Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања у једном од наведених јавних гласила и истиче у суботу 29. јуна 2019. године (за пријаве које се достављају путем поште), односно у понедељак, 1. јула 2019. године (за пријаве које се достављају лично путем шалтер сале Општинске управе Дервента).