Оглас – Обавјештава се Иван Поповић, син Ивана

Starting Date18.06.2018 Ending Date03.07.2018 TimingAll Day Оглас

Обавјештава се Иван Поповић, син Ивана, који је власник катастарске парцеле број 1292 к.о. Дервента 1, да је у току измјена дијела Регулационог плана „Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“ а у чијем обухвату се налази и наведена парцела.

С тим у вези, напријед именовани се позива да се јави у Одјељење за просторно уређење Општине Дервента (канцеларија бр. 23 и 24) како би добио детаљне информације о току израде плана.

Контакт телефони: 053/ 315- 171 и 053/ 315- 176.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА