Обавјештава се јавност о доношењу еколошке дозволе за пословни комплекс – бензинска станица

Starting Date16.08.2021 Ending Date31.08.2021