ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE DERVENTA

Konkursi i oglasi

SportVrijeme

Vijesti
Ukupno vijesti: 1494     Sledeća strana
19.07.2018 18:25:29 [Budžet]

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2019. godinu.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA DERVENTA
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-403-13/18
Datum, 17. 07. 2018. godineJ  A  V  N  I        P   O   Z   I   V


Pozivaju se svi korisnici budžetskih sredstava da u pisanom obliku najkasnije do 15. 09. 2018. godine podnesu  budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Derventa za 2019. godinu.  

Korisnici budžetskih sredstava koji nemaju potrošačku jedinicu u okviru ... više

11.07.2018 17:26:38 [Izbori 2018]


u prilogu
11.07.2018 17:00:10 [Službeni glasnik]


"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/18
10.07.2018 16:00:47 [Sjednice SO]


Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 20. sjednicu Skupštine opštine Derventa   za utorak, 17. jula 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za Dnevni red 20. sjednice predloženo je 38 tačaka.

            Nakon usvajanja Zapisnika sa 19. sjednice Skupštine opštine Derventa i „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa razmatraće i odlučivati o Prijedlogu odluke o donošenju ... više

10.07.2018 15:30:00 [Skupštinski materijal]


Materijali za 20.sjednicu Skupštine opštine Derventa
18.06.2018 20:40:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i  tri člana Upravnog odbora Javne ustanove  „Centar za kulturu“ Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine, Odlukom broj: 01-022-173/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu„Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. ... više

18.06.2018 20:35:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove  „Centar za socijalni rad Derventa“, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-170/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. ... više

18.06.2018 20:30:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-171/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. Rok ... više

18.06.2018 20:20:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-172/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna ... više

18.06.2018 19:17:36 [Konkursi i oglasi]

JAVNI UVID u Nacrt Regulacionog plana „RAMPA“

    Na osnovu  člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sluužbeni glasnik Republike Srpske, broj: 40/13, 106/15 i 03/16), i Odluke Skupštine opštine Derventa o pristupanju izradi Regulacionog plana „RAMPA“, broj: 01-022-213/16 od 14.12.2016. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Derventa, objavljuje

O G L A S

    Poziva se javnost i vlasnici nepokretnosti na području ... više

    Sledeća strana
Nazad
Vrh stranice
Izbori 2018BudžetSkupštinski materijalJavne rasprave


Linkovi

Grb Opština Derventa
JIB: 4400164060007
Šifra: 027
Žiro račun:
5550080125200339

Kontaktne informacije
Adresa: Trg oslobođenja 3
Telefon: +387 53 315 106
Fax: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Servisne informacije