ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
Ред. бр. Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1.1. Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента( у даљем тексту: накнаде) за правна и физичка лица могу се плаћати у ратама Плаћање на рате Привлачење нових инвестиција и стимулисање градње Општина Дервента-Одјељење за просторно уређење општине Дервента април 2018. године
2.1. Подстицаји у сточарству Подстицаји за производњу расплодних јуница Грант Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.2. Подстицаји у сточарству Подстицаји за производњу расплодних свиња - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.3. Подстицаји у сточарству Подстицаји за производњу приплодних оваца и коза - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.4. Подстицаји у сточарству Подстицаји за развој мини фарми - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.5. Подстицаји у сточарству Подстицаји за тов јунади - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.6. Подстицаји у сточарству Подстицаји за тов свиња - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.7. Подстицаји у сточарству Подстицаји за тов пилића - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.8. Подстицаји у сточарству Подстицаји за производњу млијека - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.9. Подстицаји за пчеларство - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.10. Подстицаји за воћарску и виноградарску производњу - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.11. Подстицаји за производњу повбрћа и цвијећа у заштићеним просторима и на отвореном - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.12. Подстицаји за љековито, ароматично, индустријско биље и хељду - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.13. Подстицај за модернизацију постојећих и изградњу нових производних капацитета у сврху прераде пољопривредних производа - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.14. Подршка едукацији пољопр. произвођача и орг. изложби, семинара и сајмова, трошкови медија и трошкови рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.15. Средства за оспособљавање деградираних, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета и мелиорације земљишта слабијег квалитета (средства од накнаде за промјену намјене пољоп. земљишта и закупа пољоп. земљишта) - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.16. Подстицај за органску производњу - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.17. Подстицај за специфичне врсте пољопривредне производње - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
2.18. Средства за суфинансирање пројеката - Унапређење и развој пољоприврене производње -Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима Општине Дервента. Општина Дервента-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности април 2018. године
Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације