ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

e-mail: derv.pri@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Мирсад Бећировић

телефон: 053/315-161, факс: 053/315-184, 315-165, 

II спрат канц. број 28

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА


- Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области: приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, саобраћаја, снабдијевања, трговине, цијена, угоститељства, занатства,  развојног планирања, статистике, јавних предузећа и установа; пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарства; друштвених дјелатности- образовања и васпитања, културе, физичке културе и техничке културе, религије, здравства, социјалне и дјечије заштите.

- Прати стање у области  за коју је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима.

- Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине и припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга.

- Врши управне, стручне,административне и друге послове, као и надзор над законитошћу аката и рада правних лица у складу са Законом.

 

Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова  

Весна Симић, телефон 053/315-170, e-mail: vesnas@derventa.ba   

Води управни поступак о рјешавању предмета из области пољопривреде, водопривреде, лова и риболова, (издавање пољопривредних сагласности, водопривредних сагласности, водопривредних дозвола, увјерења за обављање пољопривредне дјелатности, одобрења за обављање пољопривредне дјелатности)

 

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове

Нада Видић, телефон 053/315-163, e-mail: nadav@derventa.ba

Води управни поступак и рјешава у управним стварима из надлежности Одјељења, даје обавјештења и информације из надлежности општинског органа за привреду, а у вези управног поступка.

 

Самостални стручни сарадник за привреду, планирање и приватно предузетништво

Сњежана Ковачевић, телефон: 053/315 170, e-mail: snjezanak@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа

Љиљана Мујачић, телефон 053/315-165,e-mail: ljiljanam@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности из области добровољног удруживања грађана

Драган Пајић, 053/315-169, e-mail: pajic78@gmail.com

 

 


Број прегледа: 15936

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације