ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

e-mail: derv.pri@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Драган ПАЈИЋ, в.д.

телефон: 053/315-161, факс: 053/315-184,315-165, 
    II спрат канц. број 28, E-mail: draganp@derventa.ba

 

    Драган М. Пајић, рођен 1978. године, завршио Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 12 година ради у општини Дервента на различитим позицијама, учесник у доста развојних и НВО пројеката домаћих и страних донатора, прошао интерактивну обуку за писање и имплементацију развојних пројеката у Бриселу, течно говори енглески и италијански језик, добро познавање ИТ технологија. Живи и ради у Дервенти, рекреативни спортиста. Ожењен и отац једног дјетета.

више о начелнику одјељења

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

- Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области: приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, саобраћаја, снабдијевања, трговине, цијена, угоститељства, занатства,  развојног планирања, статистике, јавних предузећа и установа; пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарства; друштвених дјелатности- образовања и васпитања, културе, физичке културе и техничке културе, религије, здравства, социјалне и дјечије заштите.

- Прати стање у области за коју је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима.

- Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине и припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга.

- Врши управне, стручне, административне и друге послове, као и надзор над  законитошћу аката и рада правних лица у складу са Законом.

 

Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова  

Весна Симић, телефон 053/315-170, e-mail: vesnas@derventa.ba

Води управни поступак о рјешавању предмета из области пољопривреде, водопривреде, лова и риболова, (издавање пољопривредних сагласности, водопривредних сагласности, водопривредних дозвола, увјерења за обављање пољопривредне дјелатности, одобрења за обављање пољопривредне дјелатности)

 

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове

Нада Видић, телефон 053/315-163, e-mail: nadav@derventa.ba

Води управни поступак и рјешава у управним стварима из надлежности Одјељења, даје обавјештења и информације из надлежности општинског органа за привреду, а у вези управног поступка.

 

Самостални стручни сарадник за привреду, планирање и приватно предузетништво

Сњежана Ковачевић, телефон 053/315 170, e-mail: snjezanak@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности  за област јавних предузећа и установа

Љиљана Мујачић, телефон 053/315-165, e-mail: ljiljanam@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности из области добровољног удруживања грађана

Драган Пајић, 053/315-169, e-mail: pajic78@gmail.comБрој прегледа: 17083

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације