ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Милован Кричковић

телефон: 053/315-183,  телефакс: 315-185

Приземље канц. број 3,

e-mail:

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

 

Запослени у Одељењу извршавају и обезбјеђују извршавање закона, других прописа и општих аката из области борачко-инвалидске заштите.

 У оквиру својих надлежности Оделење у првостепеном поступку рјешава о правима:

- бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, антифашистичке и ослободилачке борбе XX-ог вијека као и припадника српске, црногорске војске, југословенске војске и бораца НОР-а

- цивилних жртава одбрамбено-отаџбинског рата РС и НОР-а

- мирнодопских инвалида ЈНА и Војске РС

- по основу војне обавезе војних обвезника

- врши обрачуне примања корисника права по важећим прописима и води евиденцију о оствареним примањима.

 

 Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту

Мирјана Тодорић, телефон: 053/315-180

e-mail: mirjanat@derventa.ba

 

Води управни поступак и израђује појединачна управна акта о правима породица погинулих бораца, корисника личне инвалиднине,утврђивању својства ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, право на ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ од стране другог лица, право на повећану и увећану породичну инвалиднину, повлашћено право на увоз, право на надгробни споменик, право на здравствену заштиту, врши обраду документације за упућивање на љекарске комисије, води поступак ревизије, учествује у свим пословима везано за остваривање права наведених категорија.

  

Самостални стручни сарадник за вођење евиденција о лицима који су регулисали војну обавезу

Дрена Мрђа, 053/315-136

e-mail: drenam@derventa.ba

Води евиденције и издаје Законом прописане документе за лица:

-  уписана у војну евиденцију до 31.12.2005. године,

-  регистрована  а неупућена на служење војног рока,

-  двојне држављане који нису уведени у војну евиденцију до 31.12.2005. године,

-  служили војни рок или на други начин регулисали војну обавезу,

-  ангажовани у ратној јединици за период од 19.09.1991. до 19.06.1996. године,

-  ангажовани на радној обавези у органима, установама и предузећима за период од 06.04.1992. до 14.12.1995. године,

-  ангажовани у радне јединице (радене водове) у цивилну заштиту, у службу осматрања и обавјештавања (ОиО) и курирску службу до 14.12.1995. године.

 

Стручни сарадник за књиговодство борачко-инвалидске заштите и исплату корисницима

Ана Секулић, 053/315-185Број прегледа: 14788

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације