ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ
Јавно предузеће КОМУНАЛАЦ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДЕРВЕНТА, са потпуном одговорношћуАдреса: улица Његошева 1

74400 Дервента,

Телефон: 053/333-466

Телефакс: 053/333-062

 

 

Директор:

Гроздан Ружичић

I - О НАМА

 

Основна дјелатност:

Предузеће је регистровано у Основном суду Добој у Добоју крајем 2005. године, као основно јавно предузеће за снабдјевање водом и комуналну хигијену, акционарско друштво гдје су заступљени: државни капитал  са: 65% , ваучер понуда 20%, Пензиони фонд 10%, и Фонд за реституцију 5%.

У организационом саставу обједињено је више дјелатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде до потрошача,

- уклањање, прикупљање и обрада отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и друге дјелатности,

- прикупљање и обрада осталог отпада, рециклажа отпада,

- погребне и пратеће дјелатности,

- пијачне услуге: зелене, робне и сточне пијаце,

- остале помоћне дјелатности за употпуњавање послова наведених комуналних дјелатности уз уређивање и одржавање јавних зелених и рекреационих површина и друго

II - ИСТОРИЈАТ

 а) Водоснабдјевање

Водовод Дервента датира, од 1896. године, када је каптирано прво врело ''Лупљаница'', које је и данас у функцији.

Потребе за водом су расле, па је организовано снабдјевање водом путем водовода из изворишта ''Лупљаница'', касније и ''Билића врело'', као и подземних вода са изворишта у приобаљу ријеке Саве и Укрине на локалитетима насеља Кораће и Ново Село.

Постојећи подаци показују да је систем водовода 1921. године снабдјевао питком водом 6.178 становника, прије ратних догађања 1992. године близу 20.000, а сада око 12.000 становника. Ратна разарања значајно су оштетила водозахвате као и дистрибутивну мрежу, што је већ оспособљено за потребе око 14.000 становника и привредних предузећа. 

Канализациони систем је  заступљен са око 50% подручја водоводне мреже, на чему слиједе приоритети за инвестициона улагања ради унапређења и проширења система.

Предузимају се мјере за смањење губитака воде због:

- неконтролисаног и ненамјенског  трошења, од свих корисника

- увођење мјерења потрошње воде, умјесто паушалног обрачуна и

- дотрајалих инсталација, и отклањања честих  кварова,

Ажурирају се подаци о корисницима који су у већини случајева паушалног обрачуна комуналних услуга, а врше се реконструкције и унапређења водоводних инсталација чија укупна дужина износи преко 300 километара па су трошкови одржавања веома високи.

 

б) Одржавање чистоће града

Сакупљањем, одвозом и депоновањем смећа обухваћено је градско подручје, а повремено и насеља Осиња, Трстенци и Календеровци. Годишње се прикупи, превезе и депонује смећа преко 25.000 м3, а одлагање је на привременој депонији у Пољу код Дервенте. Крајем 2006. године почео је са радом Центар за рециклажу отпада и сада су само почетне активности за папир, пластику и стакло, због оскудног пласмана, ниске откупне цијене високих трошкова и друго.

 

в) Погребна дјелатности,

Одржавање, уређивање и управљање су питања уређивања међусобних, односа са вјерским заједницама, општином и стварања материјалних и кадровских подлога за организован приступ у области ових послова.

 

г) Тржнице - пијаце

Према намијени организоване су услуге: Зелене пијаце на двије локације Робне и Сточне пијаце ''Сајмиште''  Дервента.

 

III - ПЛАНОВИ

    'Комуналац'' а.д.Дервента, на свом развојном путу, приоритет даје за унапређење инсталација у водо систему,  конализационој мрежи и њеном проширењу, смањењем губитака воде,  увођењем мјерења потрошње и обезбеђење нових количина са изворишта, како  би се створили услови за  цјелодневну испоруку воде потрошачима.

Планира се уређење начина сакупљања и мјеста одлагања отпада, рециклажа, и оспособљавање регионалне санитарне депоније отпада, за један мањи број општина из окружења Дервенте.

Погребна дјелатност биће регулисана у складу законских прописа и расположивих инвестиционих средстава, од више субјекта.

Развојни пут ''Тржнице'' а.д. у оснивању, заснива се на уређивању и побољшању услова рада пијаца и годишњег вашара уз проширивање дјелатности из области угоститељства, рекреације и туризма.

Број прегледа: 11451

Назад
Врх странице
Буџет


Скупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације