ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Центар за социјални рад Дервента


Sjediste Centra za socijalni rad Derventa
   Адреса:
      Триве Вујића бр. 13.
      74400 Дервента
      Телефон: 053/311-080

  Директор:

  Самира Фејза


Центар за социјални рад Дервента је јавна установа у којој се остварују законом утврђена права и обезбјеђује пружање услуга социјалне заштите регулисаних законом. Основан је одлуком Скупштине општине Дервента 04.11.1993. године. Грађанин има право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на социјалној правди и хуманизму, уз поштовање физичког и психичког интегритета, безбједности , као и уз уважавање његових моралних , културних и религијских убјеђења , у складу са људским правима и слободама. Социјална заштита је организована дјелатност усмјерена на сузбијање и отклањање узрока и посљедица стања социјалне потребе и пружања помоћи грађанима и њиховим породицама кад се нађу у таквом стању. У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар обавља послове из области:
- социјалне,
- породично-правне,
- кривично-правне и
- дјечије заштите.
Социјална заштита обезбјеђује се грађанима који су неспособни за рад, који немају средства за и живот и сродника који су законом обавезни и у могућности да им обезбиједе издржавање као и лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита.
У обављању своје дјелатности Центар сарађује са корисником, породицом, грађанима, установама из области здравства, васпитања, образовања, оспособљавања и рехабилитације, организацијама Црвеног крста , инвалидским организацијама као и другим асоцијацијама грађана.
Стручни послови и задаци у Центру рјешавају се у оквиру стручних тимова који су формирани у три групе и то:
- стручни тим социјалне заштите,
- стручни тим породично
- правне заштите и
- стручни тим кривично-правне заштите.
Сваки од наведених стручних тимова састоји се од социјалног радника, психолога и правника.
У провођењу социјалне и породичне заштите и пружања услуга социјалног рада, Центар обавља сљедеће послове:

- рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
- рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и старатељства,
- пружа услуге социјалног, психолошког, педагошког, дефектолошког и управно-правног
рада у поступку рјешавања о правима из своје дјелатности,
- врши исплату новчаних права утврђених прописом о социјалној заштити.

Центар обавља и стручне послове у провођењу социјалне заштите:

- открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
- организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосредно
пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
- ради на извршењу васпитних мјера према малољетним лицима,
- ради на избору васпитних препорука према малољетним лицима,
- ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних
услуга у складу са потребама корисника,
- развија и унапређује превентивне активности које доприносе спријечавању и сузбијању
социјалних проблема.

Центар је развио добру сарадњу са међународним организацијама као што су УНИЦЕФ, УНХЦР и ЦРС у циљу обезбјеђивања разних видова помоћи социјално- угроженим лицима.
Кроз пројекат Јавног фонда за дјечију заштиту Социјализација и рекреација дјеце РС, Центар већ десетак година организује групни одлазак дјеце на море, у Кумбор.

: 9559

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације