ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ДОКУМЕНТИ


РБ Опис PDF
1. СТАТУТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
602 KB
2. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2011-2016
6650 KB
3. СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2014-2020 ГОДИНА
2443 KB
4. Одлука о усвајању буџета општине Дервента за 2017. годину
627 KB
5. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Дервента у 2016. години
79 KB
6. План капиталних улагања општине Дервента у 2016. години
План о измјенама и допунама Плана капиталних улагање општине Дервента за 2016. годину

152 KB

280 KB
7. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
147 KB
8. Програм санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2016. години
292 KB
9. ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2016. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
240 KB
10. ПРОГРАМ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2015. ГОДИНИ
345 KB
11. ПЛАН ГОДИШЊЕГ УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2016. ГОДИНИ
240 KB
12. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2015. ГОДИНИ
209 KB
13. ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
315 KB
14. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Исправка одлуке о комуналном реду
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду

238 KB

421 KB

223 KB
15. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
ИЗМЈЕНА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

264 KB
238 KB
16. ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
362 KB
17. ОДЛУКА О ДИМЊАЧАРСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
602 KB
18. ОДЛУКА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
905 KB
19. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА

206 KB
214 KB
20. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

206 KB
302 KB
21. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА

753 KB
637 KB
281 KB
22. Извјештај о раду Начелника општине и раду Општинске управе Дервента у 2014. години
345 KB
23. СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 2015-2020. године
781 KB
24. АКЦИОНИ ПЛАН ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ЗА 2016.-2017. ГОДИНУ
662 KB
25. Акциони план за равноправност полова oпштине Дервента за период 2016.-2017. године
536 KB
26. Одлука о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Дервента
125 KB
27. ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ  
 


: 18769

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације