ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

26.07.2017 08:54:04 [Конкурси и огласи]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву издавања одобрења за коришћење путног земљишта за постављање инфраструктурних водова

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


Дервента, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента
Тел: ++387 53 315 142, Факс: +387 53 315 145 е-маил : дерв-ста@теол.нет

Број: 06-370-637
Датум: 25. 07.2017. године

    На основу члана 4. Одлуке о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних  водова и базних станица („Сл. гласник општине Дервента“, број: 9/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Дервента  објављује

ЈАВНИ  ОГЛАС
за пријаву издавања одобрења за коришћење путног земљишта  за постављање инфраструктурних водова
 

    Обавјештавају се заинтересована правна лица, која имају одобрење Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, да ће се на подручју општине Дервента, на путном земљишту, постављати подземне инсталације и то: на локацији  трасе,  на  катастарским парцелама означеним као к.ч. број:  1469, 1013, 1004, 1005, 281, 374, КО Куљеновци  и   к.ч. број: 2410,  КО  Бијело Брдо,  укупне дужине трасе 3.929,00 метара.
    Поменута правна лица могу се пријавити на овај Јавни позив Одјељењу за стамбено-комуналне послове Општина Дервента, за издавање одобрења за коришћење предметног путног земљишта у наведене сврхе.
    Рок  за подошење пријава је  15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“ и на сајту Општине Дервента.
    Пријаве се могу поднијети  поштом у затвореним ковертама, путем  факса  или  е-маил.

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Горан Јевтић, дипл. инж. грађ. Број прегледа: 139

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације