ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

11.04.2018 15:15:00 [Протокол]

За подстицаје у пољопривреди планирано 350.000 КМ у 2018. години

                                                                 Средства за подстицај развоја пољопривреде и села  планирана су буџетом општине за 2018.годину у висини од 350.000 КМ.Програмом подстицаја пољопривредне производње на подручју општине за 2018.годину,који је усвојен на 17.сједници Скупштине општине,прописују се услови које морају да испуне правна и физичка лица да би могла да остваре право на средства подстицаја. За подстицање развоја сточарства,пчеларства,воћарства,виноградарства, повртарства, љековитог, ароматичног, индустријског биља и хељде планирано је да се издвоји 312.300 КМ, за модернизацију постојећих и изградњу нових производних капацитета у сврху прераде пољопривредних производа 5.000 КМ, средства за оспособљавање деградираних,неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета и мелиорације земљишта слабијег квалитета 11.900 КМ,средства за  развој органске производње 1.800 КМ,средства за едукацију пољопривредних произвођача, организовање изложби, семинара,сајмова, трошкови објављивања у медијима и трошкови рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта 1.500 КМ,средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди 16.500 КМ и средства за специфичне врсте пољопривредне  производње 1.000 КМ.
Максималан износ подстицаја који може добити подносилац захтјева (пољопривредно газдинство )у току године, по основу једног или више видова подстицаја,износи до 3.000 КМ,изузев пољопривредних газдинстава која имају 25 музних грла и више гдје подстицај,по основу једног или више видова производње,износи до 5.000 КМ.
Да би остварио право на средства из подстицаја,корисник мора имати пребивалиште на подручју општине,мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у, мора да има пријављене некретнине код пореске управе и да уредно плаћа пореске обавезе и да посједује уговор о закупу, уколико користи некретнину у власништву другог лица.Ако подносилац захтјева нема некретнине на своје име, подстицај може остварити ако члан газдинства,који је евидентиран као члан пољопривредног газдинства,има уредно пријављене обавезе.
На основу достављене документације Комисија за подстицај,коју именује начелник општине,ће утврдити чињенично стање на терену те сачинити записник о испуњености услова из Програма.На основу сачињених записника, Комисија сачињава закључак о исплати подстицајних средстава и исти доставља начелнику општине.
Након одобрених средстава за постицај пољопривредне производње,надлежно одјељење може да изврши контролу утрошених средстава,контролу обима производње за коју су издвојена подстицајна средства и провјери да ли су измирене пореске обавезе.


Број прегледа: 56

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације