ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

10.01.2018 14:38:45 [Конкурси и огласи]

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Дервента

    На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Дервента

1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Дервента именују се:
- Оливера Ћебеџија,  предсједавајућа, испред Општинске управе,
- Боривоје Голубовић, члан, испред Општинске управе,
- Љиљана Мујачић, члан, испред Општинске управе
- Синиша Кузмановић, члан,  са Листе стручњака коју је утврдила СО-е
- Данијела Матић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи , спроведе поступак за пријем службеника у Општинску управу општине Дервента по Јавном конкурсу број 02-120-112 од 30.11.2017. године , а који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број  109/17 ,   „Гласу Српске“, од 6. децембра 2017. године.

3. Конкурсна комисија  је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана испека рока за пријављивање кандидата на конкурс.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-111-105/17         
Датум: 25. децембра 2017. године 
  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић с.р.Број прегледа: 300

Назад
Врх странице
Избори 2018


Буџет


Скупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације