ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

04.08.2017 08:58:19 [Буџет]

ЈАВНИ ПОЗИВ - буџетски захтјев

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-403-7/17
Датум, 20. 07. 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

    Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писаном облику најкасније до 15. 09. 2017. године поднесу  буџетски захтјев за коришћење средстава из буџета општине Дервента за 2018. годину.  Нижи буџетски корисници (који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета) буџетске захтјеве достављају преко надлежног одјељења (потрошачке јединице), а рок за достављање је 04. 09. 2017. године.
    Овјерен буџетски захтјев доставља се у пријемну канцеларију Општинске управе Дервента и истог дана у истовјетном примјерку електронским путем на е-маил: рајкоб@дервента.ба у незаштићеним програмима (еxцел и wорд).
    Буџетски корисници према одредбама члана 25. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) израђују буџетски захтјев који се састоји од:
    - захтјева за  буџетске издатке са подацима о постојећим активностима  и услугама буџетског корисника и са  утврђеним планским предвиђањима за 2018. годину и процјеном за 2017. годину, исказана вриједносно по структури (по ставкама) буџета за  2017. годину или предложеном измјеном структуре у односу на 2017. годину.
    - захтјева за додатна средства за буџетске издатке чије финансирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства и у Упутству Одјељења за финансије за припрему буџета општине Дервента за 2017. годину, са приједлогом приоритета који треба да буду размотрени у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину.

Уз захтјев према одредбама Закона обавезно се доставља   образложење у писаној форми које садржи податке о организационој структури буџетског корисника, његовим активностима и услугама, преглед средстава и запослених који су неопходни за обављање активности и пружање услуга у оквиру буџетских издатака, као и опис и разлоге обављања активности за које се траже додатна средства.
Такође доставити и процјену извршења планираних прихода за 2017. годину и предвиђања у 2018. години (сваки буџетски корисник за властите приходе које остварује или који су у надлежности одјељења Општинске управе општине Дервента).

Упутство са прилозима може се преузети са званичне интернет странице општине Дервента www.дервента.ба и све вријеме биће доступно у Одјељењу за финансије, тако да сви заинтересовани могу лично да преузму наведено Упутство.

Упутство буџетским корисницима
Табеле

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     Број прегледа: 384

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације