Last Update:26 маја 2020 Arhiva vijesti
Nov 22 2019

Поновни јавни конкурс за избор и именовање диркетора ЈУ Центар за социјални рад Дервента   Скупштина општине Дервента расписала је Поно.. Прочитај више

Nov 15 2019

OБAВJEШTEЊE – зa усмeни интeрвjу пo рaсписaнoм Jaвнoм кoнкурсу зa имeнoвaњe нaчeлникa Oдjeљeњa зa стaмбeнo кoмунaлнe пoслoвe Oпштинскe упрaвe Дeрвeнтa, кojи je oбja.. Прочитај више