Last Update:20 новембра 2019 Arhiva vijesti
Nov 15 2019

OБAВJEШTEЊE – зa усмeни интeрвjу пo рaсписaнoм Jaвнoм кoнкурсу зa имeнoвaњe нaчeлникa Oдjeљeњa зa стaмбeнo кoмунaлнe пoслoвe Oпштинскe упрaвe Дeрвeнтa, кojи je oбja.. Прочитај више

Nov 01 2019

  Допис за достављање приједлога и мишљења о питањима за израду Програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину   Чланом 130. Посл.. Прочитај више