Last Update:20 новембра 2018 Arhiva vijesti
Nov 16 2018

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 03/16), и Одлуке Скупштине оп.. Прочитај више

Oct 23 2018

Број:04-402-8/18 Датум: 23. 10. 2018. године П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној.. Прочитај више