Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja

UŽ DERVENTA
Oct 08 2019

Udruženje žena Derventa započelo je realizaciju novog petomjesečnog projekta „Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja“.Cilj projekta je edukovanje žena kako bi aktivno mogle da učestvuju u prevenciji nasilja kao i  unapređenju institucionalnog odgovora u prevenciji i zaštiti od nasilja. Projekat je podržan  od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

S tim u vezi, u prostorijama Narodne biblioteke „Branko Radičević“ održana je prva radionica.

„Radionici je prisustvovalo 16 učesnica iz lokalne zajednice i one su upoznate sa aktivnostima u projektu, ciljevima projekta i donatoru koji je podržao projekat.  Učesnice radionice  su se izjasnile da im je prioritet da steknu znanja o vrstama i oblicima nasilja, uzrocima i zaštitnim mjerama kako bi se edukovale  da informišu i druge građane u svojim mjesnim zajednicama o značaju ovog problema. Svjesne su da neće biti lako, posebno u seoskim sredinama gdje još uvijek ima stereotipa i predrasuda, posebno stida, da se prizna nasilje u porodici“rekli su u UŽ Derventa te istakli značaj elektronskih i štampanih medija koji prate ove aktivnosti i na taj način pomažu da se građani upoznaju sa ovim problemom,njegovim posljedicama ali i o načinima sprečavanja svih oblika nasilja.

Opredijeljenost udruženja je da se neprestano radi na prevenciji svih oblika nasilja  među sugrađanima, od osnovnoškolaca do najstarije populacije oba pola.

Na prvoj radionici bilo je govora o rodu i polu, rodnim ulogama, rodnim stereotipma i predrasudama, rodno zasnovanom nasilju, a održana je i interaktivna radionica „Ženski aktivizam u prevenciji rodno zasnovanog nasilja u mjesnim zajednicama“.