Unaprijediti poslovanje ustanova socijalne zaštite

derventa_511284768
Mar 12 2019

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić razgovarao je juče u Derventi sa direktorima republičkih ustanova socijalne zaštite o budućem finansiranju i modelima unapređenja poslovanja.”Zakonski bi trebalo da regulišemo neke stvari, kao što je gerijatrijska psihijatrija, s obzirom na demografsko starenje”, izjavio je ministar Šeranić.

On je najavio usvajanje zakona o mentalnom zdravlju,u koji će pokušati da unese neka rješenja o kojima je razgovarano na jučerašnjem sastanku. “U izradi su dvije strategije, od kojih se jedna odnosi na stara lica, a druga na mentalno zdravlje. To je koncept kojim se daju odgovori na neka pitanja o kojima smo razgovarali”, kaže ministar Šeranić.

On je napomenuo da je do sada Vlada Republike Srpske sufinansirala ustanove po korisniku, a da se razmišlja da to ubuduće bude na principu usluge.

“Razmišljamo o tome da ustanove podignu usluge na viši nivo, da ne bude finansiranje samo od Vlade, već i iz drugih izvora. Struktura usluge mora biti jasnije kvalifikovana jer sada uslugu plaćamo po korisniku, bez obzira na to da li je pokretan ili nije. Moramo da vidimo kolika je stvarna vrijednost usluge za stara lica”, rekao je ministar Šeranić.

Na sastanku je razgovarano i o dosadašnjem načinu pružanja usluga djeci bez roditeljskog staranja, onoj ometenoj u razvoju, kao i realizaciji projekta hraniteljstva i socijalnog stanovanja djece i njihovog osamostaljivanja.

Direktor Gerijatrijskog centra Banjaluka Vinko Lolić kaže da ova ustanova ima 320 korisnika i da imaju veliku listu čekanja. “Mi smo jedna od najboljih ustanova u regionu, imamo brojne potpisane protokole i usvojili smo ISO standarde. Jedino što je loše je to što ne možemo izaći u susret svim našim sugrađanima da njihove najbliže smjestimo”, rekao je Lolić.

Direktor Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” iz Dervente Vladan Popović smatra da je sastanak bio dobar i koristan.“Ono na čemu smo mi insistirali bilo je proširenje usluga prema korisnicima,uvažavajući savremene trendove i tokove u oblasti u kojoj se mi bavimo. Uvidjeli smo da pored smještaja i školovanja korisnika jednostavno moramo proširiti svoje djelovanje,da terenski počnemo djelovati u oblasti specijalističkih socijalnih usluga i usluga socijalne rehabilitacije tako da obuhvatimo  korisnike koji nisu kod nas i da organizujemo da naša usluga,koja je sigurno kvalitetna,bude dostupna svima. Novi način finansiranja sigurno će se odraziti i na našu ustanovu. Finansiranje usluga podrazumijeva da se usluga pruži nekome, da bude kvalitetna i da stigne do onoga kome je potrebna“, rekao je Popović.