Udruženje “Sunce” uskoro u novim prostorijama”

sunce 020
Feb 19 2020

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Sunce“ uskoro bi trebalo da se preseli u nove prostorije, što će svakako  olakšati svakodnevne aktivnosti  njegovih članova.

Nove prostorije nalaze se u zgradi Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, a načelnik opštine Milorad Simić je juče sa saradnicima obišao lokaciju na kojoj će biti smješten dnevni boravak za članove udruženja „Sunce“.

„ Ovo udruženje dobro funkcioniše, ali je hendikep bio prostor, koji nije bio adekvatan i nije legalizovan od strane ministarstva. U saradnji sa centrom „Budućnost“ dogovorili smo da opština adaptira prostor sa oko 25.000 maraka kako bi se dobile sve potrebne dozvole. Osim dnevnog boravka, ovdje će biti smještena kancelarija udruženja, kuhinjski dio i toalet, a godišnje za udruženje izdvojimo 20.000 maraka za svakodnevni prevoz više od 20 članova „Sunca“ koji školu pohađaju u zavodu „Budućnost“. Prostorije na ovoj lokaciji omogućiće kvalitetniji boravak tim licima“,rekao je načelnik Simić.

Predsjednica udruženja Tatjana Spasojević kazala je da će u novim prostorijama biti omogućeno pružanje usluge dnevnog zbrinjavanja odraslih lica sa umanjenim intelektualnim sposobnostima.

„Naša djeca i mladi sa umanjenim intelektualnim sposobnostima koja ne pohađaju školu ni po kakvom programu, smještena su u dnevnom boravku centra „Budućnost“, a oni stariji od 30 godina biće smješteni u našem novom boravku koji je u izgradnji i tu će im se pružati adekvatna stručna pomoć uz radionice psihoterapija i socijalnih aktivnosti. Svaki dan na dnevnom zbrinjavanju trebalo bi da imamo 15 do 20 korisnika koji će koristiti ove usluge“,rekla je Spasojevićeva. Ona je posebno istakla  da kao roditelj dvoje djece sa smetnjama u razvoju zna koliko je potrebno pažnje pružiti odraslim licima sa invaliditetima, jer se radi o osobama čiji su roditelji stariji, iscrpljeni i umorni od dugogodišnje brige za svoje dijete.Udruženje danas broji 137 članova.

Direktor centra „Budućnost“ Vladan Popović istakao je da se radi o prostorijama koje nisu bile u funkciji ali da će prema dinamici radova one biti spremne u veoma kratkom periodu. Potrebno jejoš urediti prostor oko objekta te izgraditi  pristupne rampe ali i obezbijediti  potrebne dozvole od nadležnog ministarstva koje su uslov za početak  rada Udruženja „Sunce“.

„Od završetka rata ovaj prostor je bio nefunkcionalan i zahvaljujući načelniku opštine koji je izdvojio sredstva, ovaj prostor adaptirali i prilagodili tako da je on sada useljiv. Preostalo je još da budu završeni neki sitni radovi koji podrazumijevaju nabavku sanitarija za kuhinju i kupatilo, kuhinjskih elemenata, a najveći izazov je izgradnja pristupne rampe i u tom smislu načelnik Simić je rekao da će pomoći tako da će prostorije ispunjavati sve uslove koji su predviđeni pravilnikom o osnivanju ustanova socijalne zaštiti“, rekao je Popović. On je istakao da očekuje da će „Sunce“ početi sa radom u novim prostorijama u naredna dva mjeseca.