Stupio na snagu Zakon o Gradu Derventa

IMG_0762
Mar 04 2021

Zakon o  Gradu Derventa  stupio je juče(03.03.) na snagu  i Derventa je  deveti grad u  Republici Srpskoj.  Opština  Derventa je na osnovu odluke Skupštine opštine  od  30.10.2019.godine pokrenula postupak za  dodjelu  statusa grada dostavljanjem odluke Vladi Republike Srpske i  Elaborata u kojem je obrazložen zahtjev  opštine .

Vlada RS je Nacrt zakona o Gradu Derventa usvojila krajem avgusta prošle godine ,koji je potom usvojila i Narodna skupština .Zatim je uslijedilo usvajanje Prijedloga zakona o gradu Derventa  u Vladi RS  10.decembra 2020.godine da bi Zakon 11. februara  2021. godine bio podržan od strane Narodne skupštine.

Prilikom usvajanja Zakona o gradu Derventa navedeno je da je opština ispunila zakonom predviđene uslove za sticanje statusa grada i to da od 2012.godine kontinuirano ima status  razvijene jedinice lokalne samouprave i da je stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva u opštini iznad republičkog  prosjeka. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku  u 2013. godini stopa zaposlenosti u Republici Srpskoj je bila 34,9 posto, a u opštini 37 posto,što je u odnosu na republički prosjek veći za 2,1 posto. U 2018. godini stopa zaposlenosti u opštini je iznosila 41,7  dok  se u Republici Srpskoj kretala oko 34,6 posto.

Pred  lokalnom upravom je sada obiman posao usklađivanja opštinskih akata sa odredbama zakona te konstituisanje organa grada Derventa.

Gradonačelnik  Milorad Simić ističe da je Derventa status grada zaslužila zbog značajnog privrednog rasta , razvoja infrastrukture ,stepena zaposlenosti.

„Zasluge za ispunjenje uslova pripadaju onima koji su vjerovali da Derventa od jednog najporušenijeg grada na ovim prostorima u proteklom ratu može da izraste u jednu razvijenu sredinu.Taj status za nas u Derventi je svojevrsna šansa da se dalje razvijamo u svakom smislu ali da neke institucije učinimo bližim građanima. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od nas samih. Moramo da budemo svjesni i političke situacije u kontekstu  odnosa u Skupštini opštine koji mogu da proizvedu „usko grlo“ u poroceduri  usvajanja prijedloga“, rekao je gradonačelnik Simić i izrazio uvjerenje da će biti dovoljno političke volje i mudrosti da se procedure i poslovi koji proističu iz Zakona o gradu Derventa, završe na valjan način.

Dobijanje statusa grada donijeće i  određene pozitivne efekte lokalnoj zajednici. Očekuje se veći priliv investicija što će uticati na dalji privredni razvoj .Status grada će omogućiti bolji i lakši pristup EU fondovima. Dobijanje statusa grada omogućiće viši nivo zdravstvene zaštite i viši nivo obrazovanja.Takođe, očekuje se jačanje grada u funkcionalnom  pogledu  jer su gradovi i regionalni centri što može uticati i na razvoj javnih ustanova.