Saziv 24. sjednice Skupštine opštine Derventa

Feb 04 2019

Saziv 24. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 24. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za utorak, 12. februara 2019. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za Dnevni red  24. sjednice predloženo je 16 tačaka.

            Nakon usvajanja Zapisnika sa 23. sjednice Skupštine opštine Derventa i „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa razmatraće Prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta izmjena dijela Regulacionog plana „CENTAR ISTOK- CENTAR ZAPAD, BLOK broj 4, a nakon toga Prijedlog programa razvoja sporta opštine Derventa za period  od 2019. do 2023. godine, Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu i Prijedlog plana korišćenja sredstava za tehničko opremanje, izgradnju objekata i čuvanje vatrogasne opreme koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa u toku 2019. godine.

            Na dnevnom redu ove sjednice odbornici će razmatrati i prijedloge nekoliko odluka i to: Prijedlog odluke o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Derventa; Prijedlog odluke o načinu, organizaciji i uslovima za vršenje taksi prevoza na području opštine Derventa; Prijedlog odluke o finansiranju političkih stranaka iz Budžeta opštine Derventa za 2019. godinu; Prijedlog odluke o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa; Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu Regulacionog plana „INDUSTRIJSKA ZONA“, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu Regulacionog plana „CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD, BLOK-ZAPAD“ i Regulacionog plana „DERVENTA -SJEVER- LUG“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije);

Na ovoj sjednici razmatraće se  Izvještaj o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini  na području opštine Derventa iIzvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Derventa za 2018. godinu, kao i dvije informacije, Informacija o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području opštine Derventa za period januar- decembar 2018. godine i Informacija o stanju nasilja u porodici na području opštine Derventa sa aspekta pojave i sa aspekta odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite u opštini Derventa sa prijedlogom mjera za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.