Raspisan konkurs za nove stipendiste

policija,jpg 044
Feb 08 2019

Na konkurs za opštinsku stipendiju ,koji je raspisan krajem 2018. godine pristiglo je ukupno 114 prijava.U toku je formiranje  preliminarne rang liste budućih stipendista ,đaka i studenata,koja bi  trebala da bude objavljena ovih dana.                                                                                                                                                          Od 114 prijavljenih, 59  su učenici  i oni ispunjavaju uslove konkursa ali će stipendiju moći da dobije  10 nadarenih učenika  iz obje srednje škole koji su tokom školovanja postigli  odličan uspjeh kao i dobre rezultate na takmičenjima. Stipendije će učenicima biti isplaćivane u iznosu 70 maraka mjesečno.

Od 55 studenata koji su konkurisali njih 49 ispunjava uslove konkursa, 4 studenta sa prve godine studija i 45 studenata sa viših godina. Studenti , kojima budu odobrena stipendije ,će mjesečno dobijati  110 maraka.

Osim novih  stipendista ,pravo na stipendiranje iz opštinskog budžeta ostvaruje i  89 studenata kojima su stipendije odobrene prethodnih godina.

Stipendije se studentima i učenicima isplaćuju devet mjeseci u toku budžetske godine, apsolventima šest mjeseci. Planirana sredstva u budžetu opštine za ovu namjenu su na prošlogodišnjem nivou i iznose 209.000 KM.