Poslovanje privrednih subjekta na području opštine u vrijeme pandemije korona virusom

Fructa-Trade-4
May 25 2020

Udruženje žena Derventa provodi istraživanje o radu privrednih subjekata u vrijeme pandemije korona virusom. U informaciji koju su proslijedili medijima ,a koje se odnose na poslovanje kompanije „Fructa trade“ i SUR  „Caribic“ stoji:

  „U istraživanju koje provodi UŽ Derventa   o radu privrednih subjekata u doba pandemije u lokalnoj zajednici aktivno se uključila i kompanija  „Fructa Trade“,  jedna od  vodećih u sektoru prehrambene proizvodnje i prodaje  u B I H. Zapošljava 1.283 radnika od čega su 70 % žene. Na naše pitanje da li je  privredni subjekat radio u punom kapacitetu ,odgovorili su da nisu radili  u dijelu ugostiteljstva, a zbog smanjene potrebe za  brendovima i  u dijelu proizvodnje se radilo sa smanjenim kapacitetom  kao i u  „KORT“ marketima.  Iako je bilo potrebe za otkazima po njihovom mišljenju,nisu pribjegli toj mjeri  , nijedan zaposleni radnik nije ostao bez posla.  161 radnik zaposlen u ugostiteljstvu  nije radio , ali  im je isplaćen dio plate  koji je zakonom propisan .  Takođe  158 radnika iz raznih sektora ,koji su bili na čekanju zbog smanjenja obima posla,  imali su primanja u skladu sa situacijom .

     Kompanija je jedna od rijetkih privrednih subjekata koja je u ovom periodu zaposlila osam radnika na novootvorenoj benzinskoj pumpi.

     Na samom početku izbijanja pandemije firma je organizovala svoj Krizni štab sa stručnim ljudima koji su radili na suzbijanju širenja virusa i planu dezinfekcije tako da se za vrijeme vanrednog stanja posao organizovao prvenstveno vodeći računa o zdravlju zaposlenih . U sektoru maloprodaje , prodaje i proizvodnje rad je organizovan u smjenama bez kontakata jedne sa drugom , a generalna dezinfekcija svih radnih prostora se vršila na početku i na kraju svake smjene . U toku radnog vremena dezinfekcija se vršila po svim propisima i uputstvima Republičkog i Opštinskog kriznog štaba za vanredne situacije tako da je firma u  periodu koji je iza nas potrošila oko  40.000 KM za dezinfekciona i zaštitna sredstva, a sve u cilju očuvanja zdravlja i zaštite,kako  zaposlenih tako i kupaca. “Ponosni smo na činjenicu da nismo imali nijednog zaraženog radnika” , poruka je  odgovornih iz kompanije.

     O procjeni gubitaka u narednom periodu  i mjerama koje će preduzeti da ih prevaziđu, naglasili  su da su do sada imali značajne gubitke zbog zabrane rada ugostiteljstva , smanjenom prometu u marketima zbog ograničenog radnog vremena , ograničene kupovine , ograničenog broja kupaca kao i kupovine niskomaržiranih artikala,  rad pečenjara u sklopu marketa je bio zabranjen , veliki troškovi za sredstva za dezinfekciju, a probleme su imali  i u  isplati plata i doprinosa radnicima koji nisu radili određeni period .

  “ Što se tiče procjene gubitaka u narednom periodu ne može  se sa sigurnošću  reći bilo šta ,jer ne znamo razvoj situacije kod poslovnih partnera koji kupuju našu robu , kupovne moći stanovništva kao i promjene u navikama kupaca. Sve što možemo preduzeti jeste naša odluka da cijenom i kvalitetom budemo konkurentni na tržištu kako bismo zadržali svoje kupce , pridobili nove i podstakli ih na veću kupovinu , ali i zadržali zaposlene, “ poruka je iz kompanije „Fructa Trade“ .

             Kako su se u vrijeme pandemije korona virusom snalazili samostalni privrednici , provjerile smo u  SUR  „Caribic“ , koja zapošljava sedam radnika  i bavi se uslugama restorana sa kafeom i uslugama smještaja.  U  vrijeme proglašenja vanrednog stanja obustavili  su djelatnosti restorana i smještaja i jedino su obavljali  uslugu dostave hrane. Radili su skraćeno radno vrijeme od 8. do 18 .časova i poštovali sve mjere koje su propisali Republički i Opštinski štab za vanredne situacije. Plate i doprinosi za mart i april su redovno isplaćeni , a za plate konobarima su tražili pomoć od države i njome su im isplaćene minimalne plate i doprinosi , iako nisu radili u ovom periodu. U razgovoru sa  vlasnicima firme  doznali smo da im je odobren kreditni  moratorij  do završetka vanrednog stanja što je dobro , ali nije dovoljno za poslovanje koje je neizvjesno i tek bi sada trebalo uvesti  olakšice i sredstva za uspješno poslovanje,  makar do kraja ove godine .

      U ovoj firmi ne nedostaje optimizma i kako kažu :“ Ne gubimo nadu , borićemo se kao što smo  navikli  i nastojaćemo da održimo dosadašnji nivo kvaliteta usluge i zadržimo broj zaposlenih“.

    Epidemija korona virusom je na razne načine uticala na normalan život građana. Negativne posljedice tek će u narednom periodu da se konkretnije osjete. U periodu vanrednog stanja u našoj opštini  pronalazili su se načini da se prevaziđe teška situacija u privredi, tako da nije bilo neopravdanih otkaza.Nadamo se da će tako  biti i ubuduće“.